/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Cattery Salediga

Welcome to Cattery Salediga! 

Ik heb een perzen cattery in het Brabantse Land. Sinds 1990 heb ik een liefde voor perzen en sinds eind 2009 heb ik eindelijk doorgezet om mijn droom te verwezenlijken. Weloverwogen natuurlijk, want er komt heel wat bij kijken om een gezond nestje kittens te fokken! 

Natuurlijk staat een goede gezondheid voorop, verantwoord fokken en dierenarts bezoeken staan daarom ook hoog in het vaandel, karakter en ook schoonheid komt daar dicht achteraan! Ik heb een black tabby dame, een shaded golden schoonheid en ook een red tabby point meisje. Daarnaast hebben we een red tabby jongeman rondlopen, die niet voor nakomelingen meer zal zorgen. Onze dames gaan wanneer het tijd is en ze krols zijn naar hun vriendje, een pracht van een kater van een vooraanstaande cattery! De kittens groeien bij ons in huiselijke kring op, en zijn daardoor gewend aan een druk huishouden met kinderen en alle bijbehorende geluiden en andere zaken. Je snapt dat de socialisatie van de kittens bij ons ook geen probleem is, knuffels, aaien, kammen en borstelen zijn aan de orde van de dag.

Ik sta open voor anderen die deze hobby delen en hoop velen blij te kunnen maken met een lieve metgezel voor vele jaren!

Ikzelf ben lid van de NPV, de Nederlandse Perzen Vereniging, waar ook mijn Cattery is geregistreerd, ook is mijn cattery geregistreerd bij de CFA, The Cat Fanciers' Association, Inc. (CFA.org) 


Habibi...


Hadassah...

I have a Cattery for Persians and Himalayans in the south of Holland. I´ve had a love for Persians since 1990 and have now since the end of 2009 finally turned my dream to reality. That takes a lot of thought and care, because to breed a healthy litter of kittens it takes more than just a male and a female
 
Of course, good health is first priority, responsible breeding and vet visits are therefore of paramount importance, character and beauty follow close behind! I have a black tabby lady, a shaded golden beauty and also a flame tabby point. We also have a neutered red tabby boy running around. When the time is right our beauties go to their boyfriend, a hansome boy from a good cattery! The kittens grow up within our family circle, and are therefore used to a busy household with children and all its sounds and other things. You understand that the socialization of the kittens is no problem in our house because hugs, petting, playing, combing and brushing are the order of the day! 

I am open for
 others who share this hobby and I hope to make many people happy with a loving companion for many years!
 
m a member of the NPV, the Dutch Association for Persian cats, where my Cattery is registered, I am also a member and my cattery is registered with the CFA, The Cat Fanciers Association, Inc. (www.cfa.org)