/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Home » Available

 

Beschikbaar/Available

Op 23 maart 2014 is Hadassah bevallen van haar eerste nestje, we houden je hier op de hoogte van de gang van zaken rondom de kittens...


This March 23 2014 Hadassah gave birth to her first litter of kittens. On this page we will keep you informed. 

        Kitten                    Sex                          Colour              Availability    
 Elza Female  Blue Tortie Point

 Verkocht/Sold

 Evy Female  Seal Tortie Point

 Blijft/Stays

 Elvis  Male  Red Tabby Point

 Verhuisd/moved

 Elmo  Male  Red Tabby Point

 Verhuisd/moved

 Edgar  Male  Red Tabby Point

 Verhuisd/moved

Optie betekend: er is interesse in dit kitten maar nog geen aanbetaling gedaan.
Option means someone is interested, but has not made a downpayment.

Reservering betekend: er is een "non-refundable" aanbetaling gedaan.
Reservation means someone has made a non-refundable downpayment.

Verkocht betekend: het kitten is al geheel betaald, de verkoop is gesloten.
Sold means the kitten has been paid in full, the adoption is completed.

Ik behoud mezelf het recht om met of zonder opgaaf van reden een voorgenomen adoptie te ontbinden. Indien er dan al een aanbetaling is gedaan wordt die uiteraard wel geretourneerd, hetgeen niet zo is als de koper van de koop afziet.
I reserve  the right, to, with or without explanation, terminate a proposed adoption. If a deposit is already made, it will be refunded, which is not case if the buyer changes his mind.

"We moesten de kinderen helaas wegdoen, omdat onze katten allergisch bleken te zijn."
We had to get rid of the children, because the cats turned out to be allergic!